Toolbox

Toolbox voor ondersteuning van mentaal welzijn van dove jongeren


Toolbox voor ondersteuning van mentaal welzijnWat zit er in de toolbox?

Kom even praten vzw sensibiliseert de Vlaamse dovengemeenschap rond het mentaal welbevinden van dove, slechthorende en doofblinde jongeren en ondersteunt zorgverleners die werken met deze doelgroep.

Via onze toolbox geven wij handvaten mee voor preventie en ondersteuning van het mentaal welzijn van dove, slechthorende en doofblinde jongeren. Hierbij zetten we ook in op taalondersteuning.

We informeren de Vlaamse dovengemeenschap via video’s in Vlaamse Gebarentaal.

Via digitale artikels maken we zorgverleners wegwijs in het aanbod van maatzorg en geven hen inzichten in de leefwereld van de dove, slechthorende een doofblinde jongeren.

Om de specifieke noden van dove, slechthorende en doofblinde jongeren te begrijpen kaderen we even ons project:
Goedele De Clerck en Jaron Garitte hebben dove, slechthorende en doofblinde jongeren begeleid via een groepsaanbod van psychologische begeleiding en taalondersteuning. De maatzorg werd ontwikkeld via co-creatie met de jongeren.

 • In een interview vertellen Goedele en Jaron hoe ze dit aanpakten, wat de uitdagingen waren en op welke manier het groepsaanbod groeikansen bood voor jongeren.

  De VGT-video’s van het interview met Goedele en Jaron kan je hier bekijken, het digitaal artikel hier.

 • De jongeren wilden graag dat andere mensen hen beter zouden kunnen begrijpen. Daarom maakten ze een film. Deze film kan je hier bekijken.

 • De jongeren kwamen ook in contact met de Kinderrechtencommissaris. Zij maakte tijd om met hen te praten en vond het gesprek heel verhelderend voor de leefwereld van alle dove, slechthorende en doofblinde kinderen en jongeren in Vlaanderen.

  Achteraf vertelde ze hierover in een interview met Kom even praten vzw en Visual Box vzw.

  We splitsten de verschillende vragen rond kinderrechten op in korte video’s. De video’s werden vertaald naar VGT en ondertiteld in het Nederlands. In deze video’s ontdek je alles over de rechten van dove, slechthorende en doofblinde kinderen en jongeren.

  Het digitaal artikel van het interview met de Kinderrechtencommisaris vind je hier.

  Het is duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is om ook vanuit het Kinderrechtencommissariaat de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan dove, slechthorende en doofblinde kinderen en jongeren. Het gesprek met de jongeren en met onze organisaties heeft hen de ogen geopend.

Op de hoogte blijven van de activiteiten die Kom even praten vzw organiseert?


Volg ons dan via sociale media

     

Film van dove jongeren rond hun leefwereld


Kom even praten vzw kreeg begin 2022 subsidies van het UCB Community Health Fund, beheerd door het Koning Boudewijnfonds.

Met deze financiële steun bieden we maatzorg in mentaal welzijn aan dove, slechthorende en doofblinde leerlingen. Dit doen we via psychologische begeleiding (Goedele De Clerck) en taalondersteuning (Jaron Gitte) op woensdagnamiddag.

Tijdens groepssessies bouwen deze jongeren, vaak met een migratieachtergrond, vertrouwen op om te mogen zijn wie ze zijn. Ze leren zich verbonden voelen met elkaar en met de wereld daarbuiten. De sessies zijn niet standaard, maar uitgewerkt met actieve inbreng van de jongeren én op maat. Via creatieve sessies en vertel- en speltherapie leren we hen om zich beter uitdrukken en vertellen ze wat ze voelen, denken en doen.
De jongeren ontwierpen zelf een logo voor hun groepstraject, dat ze graag wilden uitdragen in een vlag en een hoodie.

Deze jongeren wilden graag samen een film te maken zodat anderen hun ervaringen konden begrijpen. Daarvoor geven ze zichzelf een beetje bloot en vertellen ze waarmee ze het soms moeilijk hebben in de communicatie binnen hun gezin, op school en in de wereld. Tegelijkertijd vinden ze veel kracht in vriendschap en voelen ze zich erg getalenteerd en creatief in hun meertaligheid, humor en veerkracht.

De jongeren willen graag kunnen zijn wie ze zijn. Door een veilige connectie te maken met hun groep en met de begeleiding ervaren ze dat ze gegroeid zijn, dat ze meer zelfvertrouwen hebben en dat ze hun potentieel verder mogen ontwikkelen.

En daarvoor doen we het!

Dit alles resulteert in een hartverwarmende video van 18 minuten.
De boodschap is krachtig en mooi.

Hun verhaal helpt andere dove, slechthorende en doofblinde jongeren om zich te kunnen verbinden met hun ervaringen en biedt een tool om het gesprek in scholen, organisaties en in de zorgverlening op gang te brengen.

De film is een eerste onderdeel van een bredere toolbox voor psychosociale ondersteuning van dove, slechthorende en doofblinde jongeren.

Geniet van de waardevolle en authentieke boodschap van deze 5 jongeren die zich voor deze film helemaal openstelden.Dit pilootproject is een realisatie van
Kom even praten vzw | KOCA vzw | Visual Box vzw

Groepstherapie en taalondersteuning van dove, slechthorende en doofblinde jongeren

In 2022 organiseerden we maatzorg voor dove, slechthorende en doofblinde jongeren met verschillende taalprofielen. De jongeren namen deel aan het groepsaanbod van psychologische begeleiding en taalondersteuning dat wij met behulp van het UCB Community Health Fund en de Koning Boudewijnstichting organiseerden.

Hoe werd de zorg afgestemd op maat van de jongeren?
Hoe werd de begeleiding van het groepsaanbod georganiseerd?

Goedele De Clerck (psychologische begeleiding) en Jaron Garitte (taalondersteuning) vertellen erover in een interview. Het interview werd opgedeeld in korte VGT-video’s.


Psychologische begeleiding van dove, slechthorende en doofblinde jongeren

Kinderen en jongeren kunnen groeien door ondersteuning van hun psychologische basisbehoeftes:

 • autonomie (jezelf kunnen zijn),
 • competentie (je talenten kunnen ontwikkelen)
 • en verbinding met anderen.
Waarom is dat belangrijk voor dove jongeren om zich goed te kunnen voelen?
In deze video leer je er alles over.
Projectvoorstelling

Voor het groepsaanbod kreeg Kom even praten vzw subsidie van het UCB Community Health Fund, gesteund door de Koning Boudewijnstichting.

Het project werd gerealiseerd in samenwerking met KOCA vzw en Visual Box vzw.
Psychologische begeleiding en taalondersteuning gaan hand in hand

In groepstherapie leren dove, slechthorende en doofblinde jongeren verschillende vaardigheden. Ze leren bijvoorbeeld om hun gevoelens uit te drukken.

Voor jongeren met diverse taalprofielen kan taalondersteuning helpend zijn.

Hoe gingen Goedele en Jaron om met verschillende taalprofielen in het groepsaanbod?
Waarom hebben ze ingezet op taalondersteuning?
Hoe werken ze samen?

Ze vertellen erover in een interview.

Ondersteuning van jongeren met diverse taalprofielenOndersteuning van de psychologische basisbehoeften van de jongeren

Ontdek hieronder hoe Goedele en Jaron in het groepsaanbod de psychologische basisbehoeften van de jongeren ondersteunden.

 • autonomie (jezelf kunnen zijn),
 • competentie (je talenten kunnen ontwikkelen)
 • relationele verbinding (je kunnen verbinden met anderen).

Welke werkvormen hebben ze gebruikt?
Hoe hebben ze de jongeren betrokken via cocreatie?


AUTONOMIE
Hoe hebben jullie de jongeren ondersteund in hun autonomie?


Hoe hebben de jongeren hun taalprofiel kunnen versterken zodat ze zich vrij kunnen uitdrukken?


Hoe hebben jullie je ervarings­deskundigheid ingezet als dove rolmodellen?


RELATIONELE VERBINDING
Hoe hebben jullie jongeren met diverse taalprofielen ondersteund zodat iedereen erbij hoorde?


Hoe kunnen jongeren zich rustig voelen door zich met jullie te verbinden?


Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat de jongeren zich veilig voelden in de groep?

COMPETENTIE
Hoe hebben jullie de competenties en talenten van de jongeren ondersteund?


Hoe hebben de jongeren zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen in hun taalgebruik?


Hoe hebben de jongeren zich veilig leren uitdrukken in VGT-media?


BETROKKENHEID

Het groepsaanbod gaf de jongeren een veilige en ondersteunende omgeving om te groeien. Ze wilden graag samen met ons een film maken zodat anderen hun ervaringen kunnen begrijpen. Ze willen graag kunnen zijn wie ze zijn. Ze vertellen waarmee ze het soms moeilijk hebben in de communicatie binnen hun gezin, op school en in de wereld. Tegelijkertijd putten ze veel kracht uit vriendschap.

In het gebruik van hun jongerengebarentaalvariant, hun humor en creativiteit tonen ze zich internationaal, veerkrachtig en getalenteerd. Bekijk de authentieke boodschap van de jongeren in een hartverwarmende video van 18 minuten


MOTIVATIE

Hoe hebben de jongeren zich kunnen motiveren voor de groepsbijeenkomsten en de doelen die ze wilden bereiken?
Hoe kan de motivatie van de jongeren voor het groepsaanbod inspirerend zijn voor scholen, zorgverleners, de dovengemeenschap?Meer informatie: Lees meer over maatzorg in mentaal welzijn via cocreatie met dove, slechthorende en doofblinde jongeren in dit artikel.
De Clerck, G.A.M., Willems, R.A. Structureel stigma in ggz voor doven en slechthorenden: het perspectief van cliënten en zorgverleners. Tijdschr Psychiatr. 2023;65(3):205-210.
Vansteenkiste, M., Soenens, B. Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Leuven: Acco; 2015.

Maatzorg via cocreatie - artikel

Maatzorg in mentaal welzijn via cocreatie met dove, slechthorende en doofblinde jongeren
"Deaf, trust, motivation" - Sleutels voor identiteitsontwikkeling en mentaal welbevinden.

Dove, slechthorende en doofblinde jongeren beleven de wereld op een unieke manier. Stigma rond doof-zijn en gebarentaalgebruik maakt hen kwetsbaar. Door preventieve initiatieven kunnen we daarop inzetten en jongeren handvatten aanreiken om hiermee om te gaan. Daarnaast hebben ze ook toegang nodig tot psychologische maatzorg. Goedele De Clerck en Jaron Garitte begeleidden een pilootproject met dove, slechthorende en doofblinde jongeren: “Om te kunnen groeien is het nodig dat dove jongeren zich vrij kunnen uitdrukken in hun eigen taal. Dat ze zichzelf kunnen zijn, hun talenten kunnen ontwikkelen en zich kunnen verbinden met anderen. In de film die de jongeren gemaakt hebben over hun taal en leefwereld tonen ze zich zowel kwetsbaar als krachtig. Hun authenticiteit ontroert en beroert."

Goedele en Jaron vertellen er alles over in een interview.

(Kinder)rechten van dove, slechthorende en doofblinde jongeren

Kom even praten vzw nodigde het Kinderrechtencommissariaat uit om te praten met een groep van dove, slechthorende en doofblinde jongeren. De jongeren hadden veel vragen.

Overal ter wereld hebben kinderen en jongeren rechten. De rechten van kinderen en jongeren werden vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Kinderrechten zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen.

Dove, slechthorende en doofblinde kinderen en jongeren weten niet altijd goed wat hun rechten zijn. Als je je rechten niet kent, kan je niet melden dat er een probleem is. Door te praten over je probleem, kan je hulp krijgen.

Dove, slechthorende en doofblinde jongeren hebben ook rechten. Ze horen er ook bij! Ze hebben recht op informatie over hun rechten in hun eigen taal.

Daarom gingen we samen met Visual Box vzw op bezoek bij Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Wil je graag meer weten over je rechten? Bekijk dan onze VGT-video’s:Wat doet het Kinderrechtencommissariaat?Wat zijn kinderrechten?Welke rechten staan er in het Kinderrechtenverdrag?
Hoe kunnen dove kinderen en jongeren leren over kinderrechten?Hoe kunnen we contact opnemen met het Kinderrechtencommissariaat?Wat doe ik als er niet naar mij geluisterd wordt?
Wat doe ik als ik hulp zoek en er is niemand die doof is en gebarentaal kent?Wat doe ik als ik ‘doof stigma’ ervaar in de hulpverlening?


Luisteren naar dove kinderen en jongeren - artikel

'Het is belangrijk dat we luisteren naar dove, slechthorende en doofblinde jongeren. Zij moeten informatie rond hun rechten kunnen krijgen in hun eigen taal.'

Kom even praten vzw nodigde het Kinderrechtencommissariaat uit om in gesprek te gaan met een groep van dove, slechthorende en doofblinde jongeren. Tot nu toe is er immers geen informatie rond kinderrechten beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal. Deze jongeren ervaren veel drempels om hun rechten te kunnen opnemen. Daarom gingen Goedele De Clerck, Jaron Garitte en Jorn Rijckaert van Kom even praten vzw en Visual Box vzw op bezoek bij Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

In dit digitaal artikel lees je alles over het gesprek met de Kinderrechtencommissaris.