Maatzorg in mentaal welzijn aan dove, slechthorende en doofblinde jongeren


Kom even praten vzw kreeg begin 2022 subsidies
van het UCB Community Health Fund, beheerd door het Koning Boudewijnfonds.

Met deze financiële steun bieden we maatzorg in mentaal welzijn aan dove, slechthorende en doofblinde leerlingen. Dit doen we via psychologische begeleiding (Goedele De Clerck) en taalondersteuning (Jaron Gitte) op woensdagnamiddag.

Tijdens groepssessies bouwen deze jongeren, vaak met een migratieachtergrond, vertrouwen op om te mogen zijn wie ze zijn. Ze leren zich verbonden voelen met elkaar en met de wereld daarbuiten. De sessies zijn niet standaard, maar uitgewerkt met actieve inbreng van de jongeren én op maat. Via creatieve sessies en vertel- en speltherapie leren we hen om zich beter uitdrukken en vertellen ze wat ze voelen, denken en doen.
De jongeren ontwierpen zelf een logo voor hun groepstraject, dat ze graag wilden uitdragen in een vlag en een hoodie.

Deze jongeren wilden graag samen een film te maken zodat anderen hun ervaringen konden begrijpen. Daarvoor geven ze zichzelf een beetje bloot en vertellen ze waarmee ze het soms moeilijk hebben in de communicatie binnen hun gezin, op school en in de wereld. Tegelijkertijd vinden ze veel kracht in vriendschap en voelen ze zich erg getalenteerd en creatief in hun meertaligheid, humor en veerkracht.

De jongeren willen graag kunnen zijn wie ze zijn. Door een veilige connectie te maken met hun groep en met de begeleiding ervaren ze dat ze gegroeid zijn, dat ze meer zelfvertrouwen hebben en dat ze hun potentieel verder mogen ontwikkelen.

En daarvoor doen we het!

Dit alles resulteert in een hartverwarmende video van 18 minuten.
De boodschap is krachtig en mooi.

Hun verhaal helpt andere dove, slechthorende en doofblinde jongeren om zich te kunnen verbinden met hun ervaringen en biedt een tool om het gesprek in scholen, organisaties en in de zorgverlening op gang te brengen.

De film is een eerste onderdeel van een bredere toolbox voor psychosociale ondersteuning van dove, slechthorende en doofblinde jongeren.

Geniet van de waardevolle en authentieke boodschap van deze 5 jongeren die zich voor deze film helemaal openstelden.Dit pilootproject is een realisatie van
Kom even praten vzw | KOCA vzw | Visual Box vzw
Een nieuw project met Stad Gent: Wij hebben onlangs een nieuwe organisatie opgericht: Kom even praten vzw.
Onderzoeksoproep: ervaringen van doven, slechthorenden en doofblinden rond toegang tot diensten voor mentaal welzijn in de regio Gent
A new project with Stad Gent: We recently established a new organisation: Kom even praten vzw (Come & talk).
Project advert: experiences of deaf, hard-of-hearing and deafblind people on accessibility of mental health care in the region of Ghent